Dr. Kamil Furtun Samsun ve Çanakkale’de anıldı


Yazdır

.

Samsun’da 29 Mayıs 2015’te çalıştığı hastanede silahlı saldırıya uğrayan Dr. Kamil Furtun ölümünün 1. yılında Samsun ve Çanakkale’de anıldı

Samsun’da sağlık emekçileri 29 Mayıs 2015’te çalıştığı hastanede silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Dr. Kamil Furtun’u ölümünün 1. yılında andı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hande Arpat, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, Türk Dişhekimleri Birliği yöneticileri, Dr. Kamil Furtun’un eşi Dr. Funda Furtun ve ailesi anmaya katıldı.

Samsun Dr.Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi önünde yapılan törende basın açıklamasını Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Oğuz Uzun okudu.

Uzun, sağlıkta şiddetin can almaya devam ettiğini belirterek “Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir çözemedik, resmi rakamlara göre hergün 31 hekim, sağlık çalışanı hastalarından ya da hasta yakınlarından, şifa dağıtmaya çalıştıkları kişilerden dayak yiyor, hakarete uğruyor, tehdit ediliyor. Hastaneler birer şifa merkezi olarak değil şiddet ortamı olarak anılır oldu. Yine bu kentte, Kamil Furtun’un öldürülmesinden aylar sonra, 19 Kasım 2015’de bir diğer meslektaşımız, Dr. Aynur Dağdemir görevi başında katledildi” dedi.

TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu raporu, Türk Tabipleri Birliği raporları olmak üzere konuyu irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren onca rapora rağmen ne yazık ki gelinen noktada samimi adımların atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini görüyoruz diyen Uzun, Sağlık Bakanlığı’nın sürekli artan hasta memnuniyetinden söz etmekte olduğunu, fakat her gün hasta ve hasta yakınlarının Türkiye’nin dört bir yanında doktor ve hemşire dövdüğünü ifade etti.

Sağlıkta şiddetin uzun bir tartışma olduğunu dile getiren Uzun, uygulanan sağlık politikalarının, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesinin ve hedef gösterilmesinin şiddetin altında yatan temel sebep olduğunu söyledi.

Böylesi bir durumun nitelikli bir kamu yönetimiyle, akılla, vicdanla bağdaşmadığını belirten Uzun şunları söyledi:

Böylesine bir durumun nitelikli bir kamu yönetimiyle, akılla, vicdanla bağdaşır yanı yoktur. Konuyu daha geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı’na, Müsteşar ve Bakan Yardımcısı’na bir kez daha hatırlattık. İçinde bulunulan durum ibretliktir. Bu ülkeyi, bu ülkenin sağlığını yönetenlerin sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemede ne kadar duyarlı olduklarını açıkça sorgulatan bir durumdur bu. Açıkça söyleyelim bu utanç tablosunun peşini bırakmayacağız, yüzü kızarmayanlara bu gerçekleri hatırlatmaya devam edeceğiz.

Bizler, bu ülkenin sağlık emekçileri, şiddetten uzak, nitelikli bir sağlık ortamı için, haklarımız için, yurttaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti vermek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kamil Futun Çanakkale’de de unutulmadı

Çanakkale Devlet Hastanesi önünde de Kamil Futun için basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy okudu. Erensoy, Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir çözemedik, resmi rakamlara göre hergün 31 hekim, sağlık çalışanı hastalarından ya da hasta yakınlarından, şifa dağıtmaya çalıştıkları kişilerden dayak yiyor, hakarete uğruyor, tehdit ediliyor” diyerek, hastanelerin şiddet ortamı olarak anıldığını belirtti.

Sağlıkta şiddetin altında yatan ana nedenlerin uzunca bir süredir tartışılmakta olduğunu vurgulayan Erensoy, “Uygulanan sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hedef gösterilmesi şiddetin altında yatan önemli sebepler olarak tespit edilmektedir. Ancak Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesinde can yakıcı başka durumlar da var. Defalarca belgeleriyle gündeme getirdiğimiz hastane idaresinin, duruşma tutanaklarına geçmiş bir dizi ihmalleri söz konusudur” dedi.

HekiMedya.OrgDaha Yeni: