Zonguldak Valiliği’nden Balçınlar maden işçilerine tıbbi yardım engeli


Yazdır

.

Zonguldak Balçınlar maden işçilerinin 11 günlük direnişiyle ilgili TTB rapor hazırladı. Raporda bütün girişimlere rağmen, açlık grevindeki işçileri yerlerinde ziyaret edilemediği ve gerekli tıbbi destek-yönlendirme çabasının Zonguldak Valiliği tarafından engellendiği belirtildi

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi’nde DEKA madenciliğe bağlı Balçınlar maden işçilerinin 11 günlük direnişiyle ilgili Türk Tabipler Birliği (TTB) rapor hazırladı. Dr. Burhan Çağlar Usta ve direnişin olduğunu maden ocağının hekimi Dr. Atınç Kayınova’nın gözlemleriyle hazırlanan raporda “Rödovans ile çalışan bütün işletmelerde sağlıksız ve uzun süreli çalıştırma yaygındır. Hükümetin bu sistemden vazgeçmesi, maden işletmelerinin tümünün denetimini meslek örgütlerinin denetleme heyetlerine açması çağrımızı yineliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Raporda, bölgede özel şirketlere devredilmiş bütün işletmelere işçilerin ağır ve güvencesiz koşullarda baskı altında çalıştığı belirtilerek “Dolayısıyla tanık olduğumuz direniş açlık grevinin nedenleri resmi ağızlardan yapılan açıklamaların aksine bu madene özgü bir durum değil, bölgenin genelinde mevcut bir sorundur” denildi.

Bütün girişimlere rağmen, açlık grevindeki işçileri yerlerinde ziyaret edilemediği ve gerekli tıbbi destek-yönlendirme çabasının Zonguldak Valiliği tarafından engellendiği vurgulanan raporda “Ekibimiz içerdeki işçileri ziyaret edememiş ve yerinde gözlem yapamamıştır. Maden bölgesinin bütünüyle polis kuşatması altında kontrol edildiği görülmüştür” denildi.

Raporda gözlemler şu şekilde ifade edildi:

  1. İşçilerin direnişi kendiliğinden ve haklı talep ve gerekçelerle başlamıştır. Balçınlar Madencilik’teki işçiler çevredeki bir çok maden işçisi gibi örgütsüz, yani sendikasız durumdadır.
  2. Açlık grevi sürecine başlayan işçilerin bu konuda herhangi bir tecrübesi olmadığı, başlangıçta tıbbi ve bilimsel bir danışmanlık almadıkları gözlenmiştir.
  3. Maden işçilerinin 11 gün devam eden açlık grevinin gerçekleştiği fiziki koşullar (maden ocağının içinde) daha önce tanık olduğumuz açlık grevleri koşullarından belirgin ölçüde dezavantajlıdır. Soğuk, nem, aydınlatma, hijyen koşulları, havalandırma sorunları açlık grevinin beklenen risklerini kolaylaştırabilecek olumsuz koşullardır.
  4. Açlık grevine başlayan işçilerin ne sürecin en başında, ne de sonraki günlerde kişisel tıbbi izlemleri yapılmamış, tıbbi bir takip yürütülmemiştir. Ayrıca açlık grevleri sırasında alınması gereken sıvı-şeker takviyesi göz kararı kendileri tarafından yapılarak alınmıştır. Sürecin başından itibaren işçiler kritik bir destek olan B vitamini almamışlar, bu konuda herhangi bir kanaldan da uyarılmamışlardır. Bu adım tarafımızca eylemin sondan bir önceki gün yani açlık grevinin 10’uncu günü atılmıştır.
  5. Maden işçilerinin açlık greviyle süren direnişleri sürecinde kamu otoritesi olayı büyük ölçüde bir asayiş sorunu olarak ele almış; işçilerin her türden ihtiyacı ve destek arayışı olduğunda karşılarında tek muhatap olarak emniyet-polis çıkarılmış; bu durum işçilerde genel bir umutsuzluk yaratmıştır. Valilik bizim talebimiz karşısındaki katı tutumunu olayın tarafı olan bütün örgütlere ve kurumlara karşı takınmıştır. Zonguldak Valiliği TTB olarak yaptığımız tüm girişimlere olumsuz yanıt vererek yasal, mesleki ve vicdani görevimizi yapmamıza engel olmuştur.
  6. Kilimli Balçınlar Madencilik’te 11’nci gününde sona eren açlık grevi ve ocak direnişinin sonrasında da bu süreçte yer alan işçilerin sağlık gözlem ve takiplerinin bir süre daha yakından yapılması gerekmektedir.
  7. Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilik işçilerinin eylemleri bugün bitmiş olmasına rağmen yapılan açlık grevinin yaratabileceği komplikasyonlara dair gerek işçilerin gerekse bölgedeki sağlık kurumlarının dikkati bir kez daha çekilmelidir.


HekiMedya.OrgDaha Yeni: